הוליווד, פלורידה

 
דרום פלורידה היא קהילה יהודית של דרום פלורידה עם 650,000 יהודים  השליחות שלנו מבוססת על הקהילות החרדיות המודרניות של הוליווד ובוקה רטון. שתי הקהילות המרכזיות שאנו עובדים בהן מורכבות מכאלפיים משפחות. העבודה שלנו מתמקדת אך ורק בקישור של בני נוער לקהילה ויצירת בסיס ציוני. התכנות כוללות הכשרה למנהיגים היהודים העתידיים, בנייה מחדש וחיזוק של בני עקיבא, הגעה לקהילות קטנות באזור ולקידום שותפות.
שליחות: למשפחה
 
תנועת בני עקיבא העולמית