אוסטרליה

ערים: סידני, פרת', מלבורן

תורה מציון

השליחים מעבירים שיעורים, מפעילים חוגים, ולומדים עם התלמידים בביה"ס. בערב השליחים מעבירים פעילויות לקהילה, ולומדים בחברותא עם חברי קהילה בכל הגילים והרקעים. האופי המיוחד והאינטימי של קהילת פרת' מקנה לשליחים הצעירים מעמד ייחודי בקהילה, והם מעשירים את החיים היהודיים במעגלים רחבים

 ובערב הבחורים לומדים בחברותא עם חברי הקהילה בבית המדרש, השליחים מהווים מודל לחיקוי לתלמידים, אשר רבים מהם מגיעים לבית המדרש לטובת חברותות קבועות עם הבחורים.

דף פייסבוק

בני עקיבא

תפקיד השליחים הוא מגוון ומאתגר. השליחים אחראיים על מגוון פעילויות חווייתיות סביב החגים הלאומיים וחגי ישראל.

הסניף פועל כמעט כל יום בשבוע, ישנם מניינים קבועים בבניין הסניף. יש פעילות קבועה פעם בשבוע הן לחניכים והן למדריכים, ובסניף מתקיימות גם פעילויות חינוכיות ולימודיות בכל שבוע. השליח אחראי על ארגון מחנות בני עקיבא, שבתונים וסמינרים, והוא מוביל את החזון החינוכי של בני עקיבא 

 

תנועת בני עקיבא העולמית
תורה מציון
תוכנית שלהבת - המזרחי העולמי