ארה"ב, סנט לואיס

מספר יהודים: 54,000

מטרת הכולל לקדם את האידיאלים של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

הכולל פועל בשיתוף עם בתי הכנסת ישראל הצעיר של סנט לואיס וקהילת בית אברהם, וכן עם בית הספר אפשטיין וישיבת קדימה. השליחים עובדים כמורים בבתי הספר, לומדים בחברותא עם חברי הקהילה, ועובדים ביחד עם בנות השירות לייצר תוכניות לחיזוק הציונות, הזהות היהודית ולימוד התורה בכל זרמי הקהילה. השליחים גם מלמדים יהדות ועברית בתכנית לימוד יום א' של הקהילה – 'שלנו'.

כל שנה תורה מציון סנט לואיס מארחת ערב גאלה לכבוד השליחים ולהכיר תודה לחברי קהילה שמשקיעים ממרצם ומכספם לטובת הכולל.

אתר של הכולל

תורה מציון