מנהיגות תורנית

מטרה הכשרת תלמידי חכמים לשליחות מנהיגותית תורנית ציונית לתפוצות בתפקידים משמעותיים.

אופי הפעילות מנהיגות תורנית היא תוכנית מיוחדת של כולל ארץ חמדה, בשיתוף עם המזרחי העולמי. להכשרת תלמידי חכמים לתפקידי הנהגה בקהילות יהודיות בחו"ל.
התוכנית אינטנסיבית ויומיומית. כוללת 5 שנות לימוד בעברית ומעניקה למשתתפיה מלגת קיום מלאה ומכובדת לכל אורך שנות הלימודים בהן מעמיקים בגמרא, הלכה, מחשבה ותנ"ך ורוכשים מגוון כלים כגון יעוץ, גישור, עמידה בפני קהל ושלל יכולות נוספות. הלימודים מאפשרים  לשליחים להתמודד עם האתגרים הרבים והמורכבים של תפקידי רבנות והנהגה בתפוצות.

את מי אנו מחפשים?

התוכנית מיועדת לתח"ים בעלי הסמכה לרבנות ודוברי שפה זרה.

קישור לאתר של מנהיגות תורנית