שליחות תורנית

מטרתה של השליחות התורנית היא ביסוס תורת א"י והשפעתה בקהילות היהודית.
כאשר ניתן לראות תהליכים בהם קהילות יהודיות עוברות תהליכים של התחרדות והחלשות הזהות הציונית מחד או נטייה לרפורמה ו/או ניתוק קשר מהקהילה היהודית מאידך
נדרשת אלטרנטיבה תורנית-ציונית משמעותית בקהילות.
התנועה המרכזית הפועלת בתחום זה היא "תורה מציון" אשר מקימה בתי מדרש ו"גרעינים תורניים" בקהילות היהודיות בחו"ל.
מלבדה ניתן למצוא במסלול זה את תוכניות ההכשרה לשליחות של המזרחי העולמי- "שלהבת" ו"מנהיגות תורנית"
וכן תוכנית ההכשרה של מכון עמיאל. 

תוכנית שלהבת - המזרחי העולמי
תורה מציון
מכון שטראוס- עמיאל
מנהיגות תורנית