שליחות תנועתית

תנועות הנוער היהודיות מהוות ברבות מהקהילות את עמוד התווך בכל הקשור לתחומי הזהות היהודית וישראל.
שליחי המסלול התנועתי זוכים לעמדת השפעה מרכזית בקהילות ופועלים בכל ענפיה
התנועות מופקדות על בניית תשתית מנהיגותית מקומית בקהילות בהן הן פועלות ומייצרות למעשה את הדור הבא של פעילים יהודיים בקהילות אלו.

תנועת בני עקיבא העולמית היא תנועת הנוער הציונית-דתית הגדולה והמרכזית בעולם.

את מי אנו מחפשים ?

שליחות צעירה התנדבות לשנה במקביל לשנת לימודים, מיועדת לרווקים ורווקות בני 20-25 לאחר ש. לאומי או צבאי

שליחות משפחתית: מיועדת למשפחות בגילאי 25-35, בעלי אוריינטציה קהילתית חינוכית. תקופת השליחות 2-4 שנים.

לאתר הסוכנות היהודית

לאתר בני עקיבא העולמית

 

הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית
תנועת בני עקיבא העולמית