שירות לאומי- בת עמי

בת עמי היא התנועה המרכזית הפועלת לשליחת בנות שירות לקהילות יהודיות בחו"ל

מטרה שליחות שיצאו לקהילות יהודיות על מנת לחזק זהות יהודית, ציונות וזיקה לישראל, ברוח צעירה ובגובה העיניים.

אופי פעילות- הוראת עברית ויצירת אווירה ציונית ויהודית במוסדות החינוך ובמסגרות הבלתי פורמליות. בשיתוף בנ"ע עולמית ותנועות מקומיות נוספות.

כ- 130 בנות מדי שנה ברחבי העולם- אירופה אמריקה צפונית ודרומית ואוסטרליה.

את מי אנחנו מחפשות?-

בנות שסיימו שנת שירות ראשונה בארץ, מייצגות את הציונות הדתית ומביאות דוגמא אישית בכל אורחות חייהן