שליחות בתפוצות משנים תפיסת עולם
  • יהדות
  • ציונות
  • עלייה
  • מנהיגות

מצב היהודים בעולם

התבוללות מחסלת את הקהילה היהודית,
זוהי קריאה לבני הציונות הדתית "צאו לשליחות"

מס' היהודים במדינה
אחוז נישואי התערובת במדינה

מוכן לצאת לשליחות? הגש מועמדות
"אמנם זכינו וכארבעים וכמה אחוזים מהעם היהודי עלה לציון אבל החלק האחר של עם ישראל שהוא עצם מעצמנו ובשר מבשרנו נמצא בסכנה!... זה ללכת ולעסוק בהצלת נפשות כפשוטו, זו שליחות ממדרגה ראשונה... בלי להתפנק! הגיע הזמן שנתחיל לקחת אחריות, להגיד- הנני! והלכתי"
הרב אלי סדן
״מצווה גדולה להתנדב התנדבות ארוכה בשביל תורה מציון, לצאת לשליחות לחוץ לארץ. אמנם זה לא דבר קל אבל צריך מסירות נפש.״
הרב שלמה אבינר
״הגולה משוועת לעזרה היא זקוקה לתלמידי חכמים שיעמדו בראש הקהילות. כראשי כוללים, כרבנים, כדיינים.״
הרב יעקב אריאל
״אם לא תהיה תורה שבאה מציון ומדגישה שהנקודה המרכזית של כל יהודי היא המקום המיוחד שלנו כאן, אנחנו עלולים חלילה לאבד אותם, אף אחד מאתנו לא פטור מהנקודה הזאת״
הרב דוד לאו
"זו הכוונה הכי פשוטה בשליחות, להיות איש של ארץ ישראל עם כל המשתמע מתורת ארץ ישראל, מאווירה של ארץ ישראל, מפירותיה של ארץ ישראל."
הרב בני לאו
"בתור מי שנמצא פעמים רבות בתוך אותן קהילות ורואה את התרומה הגדולה של השליחים. אין לך אושר גדול מזה."
הרב ברוך גיגי
״אני קורא לכל אלו שראוים לכך, לצאת לשליחות בקהילות ישראל בחוץ לארץ, לחזק שם את הקשר לתורה, מעם ישראל ולארץ ישראל. ״
הרב זלמן מלמד
״התפוצות הן חניית ביניים ארוכה אך לא היעוד וחובה עלינו להיות איתם - לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל.״
הרבנית יפה גיסר
״אדם שיוצא לשליחות צריך לדעת שהוא עוסק לא רק בתיקון הדור הזה, הוא עוסק בדורות הבאים. ולכן מדובר במשימה שאין למעלה ממנה.״
הרב דוד סתיו
״זו אחת המשימות החשובות ביותר של דורנו - דור תקומת מדינת ישראל - דור קיבוץ הגלויות, לצאת לגלות ולקרב את אחינו לתורה לארץ ישראל.״
הרב חיים דרוקמן
״יש כל כך הרבה קהילות בעולם שמייחלות לדבר הזה. תורה שיוצאת מציון.״
הרבנית רחלי פרנקל
״הציונות הדתית בארץ חייבת לפתח שיח עם יהדות העולם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ״
הרבנית חנה הנקין
״אין דבר כזה שאדם יהיה בלי נקודה של שליחות. אחת השליחויות הכי חשובות שיש היא לצאת לחזק את עם ישראל בכל מקום - בתפוצות, בגלויות.״
הרב יוסף צבי רימון
״רוב רובו של העם היהודי נמצא עדיין מחוץ לארץ ישראל ומדינת ישראל, וחובה עלינו לקשור אותו בעבותות אהבה לארץ ישראל.״
הרב יוסף כרמל
״המשמעות הבסיסית ביותר למצוות של בין אדם לחברו היא הערבות ההדדית בין כל יהודי ויהודי, זכות היא וחובה עלינו לקחת אחריות על האחים שלנו בקהילות היהודיות.״
הרבנית אסתר רוזנברג

ארגוני השליחות